Uddannelse
• Cand. Scient. i idræt med humanistisk-samfundsvidenskabelig    overbygning og speciale indenfor krop, psyke og æstetik.
• Gymnasiesidefag og sidefagssupplering i psykologi.
• Gymnasielærer uddannet med Pædagogikum.
• Eksamineret og certificeret Coach og Trivselstræner fra Clear    Vision i København.
• Eksamineret Tankefeltcoach fra Clear Vision i København.
• Laban movement practitioner fra Laban Bevægelsesstudier i    Danmark.

Erhvervserfaring
• Fast Gymnasie- og HF- underviser i idræt og psykologi (siden    2003)
• Højskolelærer i krop og psyke, krop og teater, krop og kultur.
• Underviser på Social- og Sundhedsskolerne.
• Underviser på idrætslederuddannelsen Paul Petersens    Idrætsinstitut.
• Gæsteunderviser på Gotvedskolens uddannelsesafdeling.
• Voksenunderviser i aftenskoleregi, firmaidrætsregi m.m.
• Foredragsholder